Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας

ISO: 9001:2008

Η ιδιωτική ψυχιατρικη κλινική «Aγιος xαράλαμπος» που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ψυχικης υγείας και πιο συγκεκριμένα στην φιλοξενια και νοσηλεια ασθενων με διαταραχες όπως οργανικά ψυχοσύνδρομα, διαταραχές της μνήμης και προβληματικές συμπεριφορές που απορρέουν από αυτές, ψυχωσικές και συναισθηματικές διαταραχές, ψυχαναγκαστικές διαταραχές, νευρώσεις, σοβαρές διατροφικές διαταραχές κα.

Δεσμεύεται για:

 • Την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των ΑΣΘΕΝΩΝ της.
 • Την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, εξακριβωμένη και επιβεβαιούμενη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις.
 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Tην εμπιστευτικοτητα στην διαχειριση των προσωπικων δεδομενων των ασθενων.
 • Tην προαγωγή της ψυχικής υγείας με επίκεντρο τον ΑΣΘΕΝΗ – ΑΝΘΡΩΠΟ, αναγνωρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά του σε οξείες φάσεις νόσου αλλά και αργότερα στα στάδια επανένταξης στην κοινωνία.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:

 • Της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιχείρηση και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των ΑΣΘΕΝΩΝ της.
 • Του καθορισμού στόχων και της στενής παρακολούθησης αυτών, οι οποίοι αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξήΣ τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας από τη Διοίκηση της επιχείρησης.
 • Της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.
 • Της επένδυσης στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα και
 • Της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και του προσωπικού.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση υπηρεσιών, για σεβασμό και κατανόηση της προσωπικότητας του κάθε ασθενουσ με τελικό στόχο την προαγωγή του ευ ζην των ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα αποτελεί κύριο μέλημα της ιδιωτικήσ κλινικήσ «Αγιος Χαράλαμπος» και φιλοσοφία κάθε στελέχους της.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ της κλινικής «Αγιος Χαράλαμπος»
ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Provision of Primary and Secondary Psychiatric Health Care Services as per EN ISO 9001 : 2015

Κλίκ στην παραπάνω εικόνα για την πιστοποίηση.