Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Φιλοσοφία μας

Πρωταρχικός στόχος μας είναι η προσφορά με κάθε τρόπο στο συνάνθρωπο που βρίσκεται σε αδύναμη φάση της ζωής του, παρέχοντάς του ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη να αντιμετωπίσει επιτυχώς την ασθένεια. Εστιάζουμε στην υπεύθυνη και εξατομικευμένη προαγωγή της ψυχικής υγείας με επίκεντρο τον ασθενή-άνθρωπο, αναγνωρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά του σε οξείες φάσεις νόσου, αλλά και αργότερα στα στάδια επανένταξης στην κοινωνία.

Η εντατική αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς χτίζει και ενισχύει τεχνικές διαβίωσης και τρόπους λήψης αποφάσεων που τον καθιστούν ικανό να επιλύει προβλήματα της καθημερινότητάς του.

Προσφέρουμε την φροντίδα που θα θέλαμε να μας παρέχουν, με ειλικρίνεια, εντιμότητα, σεβασμό και κατανόηση της προσωπικότητας του κάθε ασθενή.

H θεραπευτική αντιμετώπιση, που προσφέρεται στο ασφαλές και άνετο νοσηλευτικό πλαίσιο της Κλινικής «Άγιος Χαράλαμπος» από διάφορους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στοχεύει σε μία καινούργια ζωή, συμφιλιωμένη με την ψυχική ασθένεια.

Στην Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος» έχουμε στο δυναμικό μας ένα σύνολο επαγγελματιών υγείας και ειδικά καταρτισμένων θεραπευτών για την ψυχιατρική και ψυχολογική εκτίμηση του κάθε ασθενούς, το σχεδιασμό της χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τόσο των συμπτωμάτων της οξείας φάσης όσο και της φάσης σταθεροποίησης, εξατομικευμένη ψυχο-εκπαίδευση στη διαχείριση των συμπτωμάτων, ψυχολογική υποστήριξη μέσα από ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία. Kατά το εξιτήριο, σχεδιάζουμε μαζί το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο θεραπευτικό πλάνο αποκατάστασης του ασθενή και την επανένταξή του στην κοινωνία. Προσφέρουμε την φροντίδα που θα θέλαμε να μας παρέχουν, με ειλικρίνεια, εντιμότητα, σεβασμό και κατανόηση της προσωπικότητας του κάθε ασθενή. Η υγεία είναι δικαίωμα όλων και η πρόσβαση στις υπηρεσίες μας είναι εφικτή για όλους όσοι το επιθυμούν.