Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ημερήσια Προγράμματα Νοσηλείας

Μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για πολλούς ασθενείς

Έργα Ασθενών κλινική ψυχικής υγείας άγιος χαράλαμπος

Ψυχιατρική περίθαλψη

Η θεραπεία και η φροντίδα της ψυχικής υγείας παρέχεται σε ποικίλους χώρους. Το περιβάλλον και το επίπεδο ή το είδος της περίθαλψης, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τη φύση και τη σοβαρότητα της ψυχικής κατάστασης του ατόμου, τη σωματική του υγεία και τον τύπο της θεραπείας που συστήνεται.

Οι ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου τους σε μια δεδομένη στιγμή, να είναι 1) νοσηλευόμενοι ασθενείς, 2) εξωτερικοί ασθενείς ή 3) ασθενείς που παρακολουθούνται από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα ιατρεία ψυχιάτρων ή στα γραφεία ψυχολόγων. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρέχονται μέσω διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών.

Ημερησία νοσηλεία

Η ημερήσια νοσηλεία είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση στην κλειστή νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η Κλινική Ψυχικής Υγείας «Άγιος Χαράλαμπος» προσφέρει «ημερήσια προγράμματα», δηλαδή προγράμματα εξωτερικών ασθενών ημερήσιας νοσηλείας στα οποία οι ασθενείς παρακολουθούν για τέσσερις ή περισσότερες ώρες την ημέρα, κάθε μέρα κάποιες ημέρες της εβδομάδας, ειδικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι λιγότερο εντατικά από τη νοσοκομειακή κλειστή περίθαλψη, επικεντρώνονται κυρίως στην αποκατάσταση μετά από οξέα επεισόδια και την επακόλουθη επανένταξη του ασθενούς στον κοινωνικό του περίγυρο. Προσφέρουν ομαδική θεραπεία, εκπαιδευτικές συνεδρίες και ατομική συμβουλευτική τόσο από ψυχολόγους όσο και από κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές. Παράλληλα, σε όσους ακολουθούν το πρόγραμμα ημέρας, δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης και επίβλεψης της λήψης της φαρμακευτικής αγωγής σε στενή συνεργασία με τη νοσηλευτική ομάδα της Κλινικής για τη βελτιστοποίηση της συμμόρφωσης με τη θεραπεία. 

Σε ποιον απευθύνονται τα ημερήσια προγράμματα;

Απευθύνονται σε ασθενείς σε ήπια υποτροπή της νόσου, σε ασθενείς ανθεκτικούς στη θεραπεία με υπολειπόμενα συμπτώματα, και σε ασθενείς που παροδικά χρειάζονται αυξημένη παρακολούθηση είτε γιατί πρόσφατα άλλαξαν φαρμακευτική αγωγή είτε γιατί η συμμόρφωσή τους με τη θεραπεία είναι ελλιπής και χρειάζονται ενισχυμένη υποστήριξη.

Τι συμβαίνει εκεί;

Αρχικά γίνεται εκτίμηση και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης του ατόμου, ακολουθούμενη από συνεχή υποστήριξη και ψυχο-εκπαίδευση. Θα αναπτύξετε το δικό σας ατομικό πρόγραμμα φροντίδας με τη βοήθεια συγκεκριμένου επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος θα είναι ο «φύλακας-άγγελός» σας και θα αναπροσδιορίζει μαζί σας αυτό το ατομικό πρόγραμμα ανά τακτά προκαθορισμένα διαστήματα. Παράλληλα, θα γίνεται χορήγηση της συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής σας αγωγής.

Πόσο καιρό μπορώ να παρακολουθώ το πρόγραμμα ημέρας;

Το διάστημα διαφέρει ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Συνήθως, η παρακολούθηση συστήνεται για περίοδο 1 ως 6 εβδομάδων, αλλά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η ημερήσια θεραπεία παρατείνεται για μήνες.

Ποιος παρακολουθεί τους ασθενείς στο ημερήσιο πρόγραμμα;

Όταν γίνετε δεκτοί, θα ονοματιστεί συγκεκριμένος υπεύθυνος επαγγελματίας ψυχικής υγείας για σας, συνήθως ένας ψυχιατρικός νοσηλευτής, ο κοινωνικός λειτουργός, η εργοθεραπεύτρια ή η ψυχολόγος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο ημερήσιο πρόγραμμα, θα παρακολουθείστε τακτικά και από ψυχίατρο. Άλλοι επαγγελματίες της διεπιστημονικής ομάδας μπορεί επίσης να εμπλακούν στην περίπτωσή σας, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Τι θα κάνω στο πρόγραμμα ημέρας;
  • Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας: Συμπεριφορική Ομάδα Ενεργοποίησης

Σε μικρές ομάδες οι ασθενείς συζητούν για την κοινωνική απόσυρση και μαθαίνουν τεχνικές για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της λειτουργικότητάς τους. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν την αύξηση των δραστηριοτήτων, τη μείωση της απόσυρσης, την παρακολούθηση ομαδικών δραστηριοτήτων, την ικανότητα αξιολόγησης με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς σε μικρά βήματα, μέσα από σωστό προγραμματισμό και στοχοθέτηση.

  • Κοινωνικός Λειτουργός & Ψυχολόγος: Ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Μια σειρά από 12 ενότητες ομαδικής θεραπείας που συνήθως καθοδηγείται από τον κοινωνικό λειτουργό και την ψυχολόγο.  Στοχεύει στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση και στη διατήρηση κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της εικόνας του εαυτού, στη ψυχοκοινωνική επανένταξη.  Βασίζεται σε συμπεριφοριστικές μεθόδους (π.χ. εκφώνηση οδηγιών, μίμηση προτύπων).  Σκοπός της ομάδας είναι η διαχείριση προβλημάτων, κοινωνικών καταστάσεων και η βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών.

  • Ψυχολόγος: Ομάδα Αυτοβοήθειας

Η ψυχο-εκπαιδευτικού τύπου ομάδα βασίζεται στη κατάθεση προσωπικών εμπειριών και συναισθημάτων, στην αυτό-έκφραση, στη συνεργασία και στη δράση.  Στοχεύει στην τόνωση της έκφρασης, της λεκτικής επικοινωνίας και των κινήτρων, στην ενημέρωση και στη κατανόηση της ψυχικής ασθένειας, στην διαχείριση και καταπολέμηση του αυτό-στιγματισμού, στην αναγνώριση συμπτωμάτων υποτροπής, στην κινητοποίηση και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Απώτερος σκοπός είναι η αύξηση της λειτουργικότητας των ασθενών και συνεπώς η βελτίωση της ποιότητας ζωής του κάθε ατόμου.

  • Εργοθεραπευτής: Ομάδα Αυτο-διαχείρισης, Θεραπεία Μέσω της Τέχνης

Σε αυτήν την ομάδα, χρησιμοποιείται η τέχνη ως μέσο έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων. Μια καθοδηγούμενη δραστηριότητα ανακοινώνεται στην αρχή κάθε συνεδρίας, εστιάζοντας σε διάφορα θέματα. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να μοιραστούν τη δημιουργία τους προς το τέλος της συνεδρίας, που κλείνει με συζήτηση. Μέσω εξειδικευμένων δημιουργικών δραστηριοτήτων διευκολύνεται η αυτό-έκφραση των μελών της ομάδας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων  και η λεκτική επικοινωνία.  Οι συμμετέχοντες κινητοποιούνται, βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους αλλά και τη διάθεσή τους, εκτονώνουν τα συμπτώματα άγχους και συγχρόνως απασχολούνται δημιουργικά.

  • Εργοθεραπευτής/φυσιοθεραπευτης: Ομάδα σύνδεσης σώματος και μυαλού

Αυτή η ομάδα, επιτρέπει στα άτομα που συμμετέχουν να συνειδητοποιήσουν περισσότερο την ένταση των μυών και να εκτελέσουν χαλαρωτικές ασκήσεις. Η συγκεκριμένη ομάδα συχνά προτείνεται ως εναλλακτική της ομάδας διαλογισμού για άτομα που δεν μπορούν να εστιάσουν λόγω ενοχλητικών ή τραυματικών σκέψεων.

  • Νοσηλευτής/εργοθεραπευτής: Ομάδα Ευεξίας και Ανάρρωσης   

 Οι  συνεδρίες  επικεντρώνονται σε θέματα που σχετίζονται με βελτιωμένη σωματική και ψυχική ευεξία. Σκοπός της ομάδας είναι να κατανοήσουν τα μέλη της  την έννοια της ατομικής υγιεινής και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την προάσπιση και προαγωγή της υγείας τους.   Συγκεκριμένα θέματα θα περιλαμβάνουν την υγιεινή του ύπνου, τις διατροφικές συμπεριφορές κ.τ.λ. με στόχο την πρόληψη υποτροπών.

  • Εργοθεραπευτής/Φυσιοθεραπευτής: Ομάδα  Δεξιοτήτων Χαλάρωσης

Οι ασθενείς μαθαίνουν διάφορες μεθόδους για να βοηθήσουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του σώματος, και την εκμάθηση τρόπων με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε την ηρεμία τόσο του σώματος και όσο και του νου. Οι δεξιότητες που αποκτώνται περιλαμβάνουν διαφραγματική αναπνοή, προοδευτική χαλάρωση των μυών, και άλλες.

Ποιες είναι οι ώρες παρακολούθησης της ημερήσιας νοσηλείας;

Η νοσηλεία ημέρας διαρκεί από τις 9πμ μέχρι τις 3μμ, Δευτέρα έως Παρασκευή. Σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, το ωράριο δύναται να τροποποιηθεί εάν συντρέχει θεραπευτικός λόγος.

Υπάρχει λίστα αναμονής;

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν στην ημερήσια νοσηλεία είναι 10 ανά ημέρα. Πολύ συχνά, υπάρχει λίστα αναμονής αλλά συνήθως υπάρχει η ευελιξία για την ένταξη μεμονωμένων περιστατικών όταν υπάρχει άμεση ιατρική ανάγκη.

For more information or for any questions regarding the day programme, please call +30 2810 232401 and ask to speak to a member of the team.